Convocatòria e·Plec 2012: "Tot allò que podria ser i no és"

GUALLART ARCHITECTS. Hypercatlunya 2003

plec és un espai per a la creació experimental en arts visuals a Tarragona. És un recorregut pels processos actuals de recerca, producció i difusió de la creació contemporània, ubicada en la complexitat. plec exerceix la tasca necessària de recopilar, difondre i reflexionar al voltant d’allò que és més interessant en l’escena actual de les arts visuals a la Catalunya Sud.

En la tercera edició del festival, volem prioritzar propostes que incorporin un treball conceptual, amb una dimensió política i social explícita. Sotmesos al reflux de l’omnipresent crisi econòmica, una pregunta que es repeteix en molts àmbits, ens planteja si aquesta és conjuntural o estructural, si representa un ajust del sistema o un canvi radical del mateix. Prenent aquest enorme interrogant com a punt de partida, des de Laboratori Visual volem plantejar dues convocatòries per a projectes on aquesta qüestió sobre la disfunció, fracàs o saturació del sistema troba paral·lelismes amb propostes frustrades, potencials imaginats i que han esdevingut impossibles de realitzar; espais, idees, projectes destinats a ser quelcom, i que finalment no han estat: “tot allò que podria ser i no és”. Volem parlar de projectes inacabats, de sistemes autistes, d’errors conjunturals i monuments a l’estultícia; i veure com es despleguen certes lògiques absurdes i altres existencialismes extrems amb els quals convivim. Seguint aquesta argumentació, amb aquest comunicat obrim les següents convocatòries:

Concurs d’idees per al Pàrquing Jaume I
La polèmica del Pàrquing Jaume I és de sobres coneguda: un equipament que inicialment havia de costar 3,9 milions va passar a costar-ne més de 26, i no funciona. A data d’avui hi ha la intenció -hi ha un projecte aprovat- de reconvertir el pàrquing "intel·ligent" en un de convencional, fet que suposaria reduir el nombre de places d'aparcament previstes a la meitat i tindria un cost de gairebé 4M€. Donada aquesta situació, des de Laboratori Visual volem convidar tots els ciutadans de Tarragona que hi tinguin interès a plantejar un possible ús de l’espai per als propers cinc anys. Considerem que aquest és un període de temps durant el que, donada la mencionada crisis, qualsevol inversió per solvatar els problemes estructurals/financers del pàrquing és impensable. Els projectes rebuts seran exposats i debatuts públicament, i aquells més interessants es faran arribar als representats polítics.

Bases de la convocatòria_
• Els projectes/propostes s’han d’enviar per correu electrònic, presentats en format digital (arxiu pdf i word o pages) a la següent adreça: laboratori.visual@gmail.com
• NOU Termini: 26 de febrer de 2012
• Els projectes han d’incloure: concepte, desenvolupament de la idea i proposta d’usos. Es valorarà la seva viabilitat, tant tècnica com econòmica. S’han d’acompanyar de les dades de contacte de la persona que signi la proposta.

Documentació de treball adjunta_
• Plànols de l'estat actual de l'aparcament en PDF i CAD (més avall)
• Link del projecte per a la conversió a aparcament convencional de l'aparcament de Jaume I: http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/gestio-economica/contr...

Projectes "interruptus"
S’obre convocatòria a: Projectes inacabats, projectes no executats i que segurament mai s’executaran; propostes fallides, propostes aturades, que resten a l’espera d’alguna cosa; idees que sorgeixen, es desenvolupen però que no arriben a un final... és el moment de treure totes aquestes propostes a la llum. Es tracta de reflexionar sobre les idees que generen els projectes, veure quins temes interessen i es treballen, i per què es considera interromput, inacabat o no executat. La convocatòria és oberta a qualsevol persona que tingui un projecte “interruptus” i que vulgui compartir-ho. L’àmbit dels projectes és trans-disciplinar: urbanisme, espai públic, arquitectura, arts visuals, projectes culturals o de mediació, etc. Poden ser des de propostes d’àmbit públic i obert fins a un projecte més intimista o personal. Els projectes seleccionats seran exposats i difosos en funció de les seves característiques.

Bases de la convocatòria_
• Els projectes s’han d’enviar per correu electrònic, explicant breument la proposta i indicant-ne el títol i l’autor/s. Es presentaran en format digital (arxiu pdf i word, pages o JPG segons les necessitats) a la següent adreça: laboratori.visual@gmail.com
• Si el projecte requereix més documentació o d’altres formats, com ara plànols, maquetes, fotos, vídeos... cal explicar-ho al correu electrònic.
• NOU Termini: 26 de febrer de 2012
• És requisit indispensable que els projectes presentats siguin pensats per la província de Tarragona.

Imatge: GUALLART ARCHITECTS. Hypercatlunya 2003.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell