This is not graffiti

THIS I NOT GRAFFITI

This is not graffiti
Graffiti is instagram.
Graffiti is not Rap.
Graffiti is capitalism.
Graffiti is not stencil.
Graffiti is police.
Graffitti is Renfe.
Grafitti are not your Nike Guarache.
Graffiti is Art Attack.
Graffiti is not Display.

***
Pren els escriptors urbans de la ciutat, i fica'ls a un cub blanc.
Pels plafons de Display han passat una sèrie de grafiters locals, nacionals i internacionals al llarg de la seva existència, i ha arriba el moment oportú de revisar què fan alguns dels artistes emergents de l'escena de l'street art a Tarragona.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell