ESPAI {VERD}

TGNa Taller d'Arquitectura + AKTITUD - Estudi de Disseny i Comunicació
Imatge de la proposta "espai {verd}", de TGNa + Aktitud

El Pàrking Jaume I l’hem seguit tots als mitjans de comunicació, ha sigut durant molt de temps un tema candent en la nostra ciutat i en la seva petita història ha aixecat moltes controvèrsies.

La excavació que va ser picar pedra!, calia? Molts veïns van veure alterada la seva vida amb l’infernal soroll.
La plaça que el remata. No té una secció amable que ens deixi gaudir de la façana del Rectorat, petita joia de la nostra ciutat. És més aviat un obstacle.
Els cotxes dintre de la Part alta. Molts ens preguntem si és necessari que dintre de la Part alta hi circulin més cotxes del que és estrictament necessari.

I també fer ciutat, fer una ciutat que ens agradi i que gaudim. No mirant sempre de treure un rendiment econòmic de cada m2.

Per tot això, hem sepultat el pàrking sota una muntanya de terra, no volem tenir-lo més present. Una muntanya que permet un altre tipus de relació, molt més amable amb les façanes del voltant, i que incorpora un espai verd a la trama urbana. Un espai verd per gaudir, per respirar-lo, per despertar consciències.

I per despertar consciències omplim de contingut verd l’interior:
Entenem el pàrking com un gran contenidor d’activitat verda.
- AUDITORI PRINCIPAL o SALA POLIVALENT (Conferencies, taules rodones, etc...)
Volem que es parli verd. Com es pot incorporar en la nostra trama urbana seria una manera.
- SALES EXPO / TALLERS (Sobre Sostenibilitat:  arquitectura i urbanisme sostenible / Reciclatge / Energies Renovables / Ecologia / Tractament de Residus, etc...)
Les exposicions i tallers seran temporals i per tant es munten i desmunten segons les durades d’aquestes activitats.
- SALA  ESPAI VERD (Oficines centrals per la gestió d’ Espai Verd)
Es situen a la planta d’accés, a tocar del centre cívic. En elles es gestionen el calendari, les activitats, ...

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell